Voor gemeenten

Prettig Parkeren levert gratis dienstverlening voor actuele parkeerinformatie. Het doel is parkeerinformatie voor iedereen toegankelijk en transparant te maken. Onze kerntaak is het verzamelen en verrijken van parkeerinformatie.

Parkeerbeleid in uw gemeente

Dagelijks komen bezoekers met de auto naar uw gemeente. Als gemeente maakt u een beleid en neemt u maatregelen om deze bezoekersstroom te sturen en parkeergedrag te beïnvloeden. Het doel is de leefbaarheid en doorstroming in uw gemeente te waarborgen. Op het gebied van parkeren is er echter vaak een probleem in de informatievoorziening. Over het algemeen zijn bezoekers van de stad niet op de hoogte van uw beleid, hierdoor is het beleid minder effectief.

Parkeerinformatie

Wij maken met de “Prettig Parkeren Widget” parkeerinformatie toegankelijk en transparant voor bezoekers en bewoners van uw gemeente. De widget is een interactieve kaart waar alle parkeermogelijkheden en parkeertarieven in uw gemeente visueel worden weergegeven.

Mede dankzij de hulp van vele gemeentelijke beleidsmedewerkers is Prettig Parkeren landelijk dekkend. Onze aanpak werkt en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie is hoog. Een bewijs is de beslissing van o.a. ANWB om de informatie van Prettig Parkeren in de ANWB onderweg App te integreren.

Privacy

We zijn ons ervan bewust dat het van belang is dat de privacy van de bezoekers van uw website wordt gewaarborgd. De widget is daarom geheel vrij van cookies, advertenties e.d. en daarbij houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Digi-toegankelijkheid

Ook wij vinden het belangrijk dat ieder mens het recht heeft om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. We willen graag dat onze widget toegankelijk is voor een zo een groot mogelijk publiek.

Gratis dienstverlening

De website en widget van Prettig Parkeren zijn een gratis dienstverlening. Naast deze gratis diensten bieden we tegen betaling de volledige parkeerdata van Monotch aan in de vorm van een API. Daarbij bieden we de mogelijkheid om de “Prettig Parkeren Widget” uit te breiden met aanvullende functionaliteiten zoals reserveren, parkeerdrukte op straat of zones voor mobiel parkeren.

Kunt u ons helpen met informatie uit uw gemeente? Zijn er wijziginigen? Meer informatie? Goede ideeën? Neem contact met ons op!

Email: info@PrettigParkeren.nl

Het Prettig Parkeren team.

Comments are closed.