Voor gemeenten

Dagelijks komen bezoekers met de auto naar uw gemeente. Als gemeente maakt u beleid en neemt u maatregelen om deze bezoekersstroom te sturen en parkeergedrag te beïnvloeden. Het doel is de leefbaarheid en doorstroming te waarborgen.

Een probleem is de informatievoorziening. Over het algemeen zijn bezoekers van de stad niet op de hoogte van uw beleid en nemen zij ad hoc beslissingen over de te kiezen parkeerplek. Beleid is daardoor minder effectief.

Wij maken beleid effectief.

Prettig Parkeren brengt het betaald parkeren in kaart en draagt zorg voor de integratie van deze informatie in de routeplanner en navigatie apparatuur. Bezoekers worden bij het invoeren van hun bestemming er automatisch op gewezen dat de bestemming in betaald parkeren gebied ligt. Ook wordt ze vooraf een advies gegeven over waar te parkeren.

Indien uw gemeente de informatie aanlevert dan zorgen wij ervoor dat uw informatie kosteloos wordt aangeboden aan aanbieders van routeplanners en navigatie apparatuur.

Wij brengen uw gemeente in kaart en houden de informatie actueel. Kosteloos.

Mede dankzij de hulp van vele gemeentelijke beleidsmedewerkers is Prettig Parkeren landelijk dekkend. Onze aanpak werkt en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie is hoog. Een bewijs is de beslissing van o.a. de ANWB om de informatie van Prettig Parkeren definitief in de routeplanner te integreren.

Kunt u ons helpen met informatie uit uw gemeente? Zijn er wijziginigen? Meer informatie? Goede ideeën? Neem contact met ons op!

Email: info@PrettigParkeren.nl

Het Prettig Parkeren team.

Comments are closed.